logoOgłoszenia i Przetargi
Ogłoszenia o poszukiwaniu spadkobierców po zmarłych mieszkańćach:

Jan Owłasiuk: Pobierz
Marianna Lewczuk: Pobierz
Halina Furmanowicz: Pobierz
Zofia Kamińska: Pobierz
Marek Majewski: Pobierz
Urszula Gromadzka: Pobierz
Tadeusz Gołubiak: Pobierz
Barbara Hryciuk: Pobierz
Krzysztof Usik: Pobierz
Zbigniew Litwiński: Pobierz
Władysław Gryko: Pobierz
Jan Pańczuk: Pobierz
Jerzy Siwek: Pobierz
Ryszard Kucio: Pobierz
Krzysztof Majewski: Pobierz
Teresa Bezubik: Pobierz
Maria Grzyb: PobierzRok 2023

Dostawa artykułów żywnościowych w okresie 11.2023 - 04.2024r

Postępowanie prowadzone na portalu e-Zamówienia (https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9c18b993-5c4c-11ee-a60c-9ec5599dddc1).Rok 2022

Dostawa artykułów żywnościowych w 2023 roku

Oferty wraz z załącznikami należy składać w miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/).
Informacja o zmianie wyboru najkorzystniejszej oferty, część III - 08.12.2022: Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 02.12.2022: Pobierz
Informacja z otwarcia ofert - 28.11.2022: Pobierz
Informacja o kwocie - 28.11.2022: Pobierz
Odpowiedź na pytanie z dn. 23.11.2022: Pobierz
Odpowiedź na pytanie z dn. 22.11.2022: Pobierz
Identyfikator postępowania w miniPortalu: Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu: Pobierz
Specyfikacja Warunków Zamówienia - 17.11.2022: Pobierz
Załącznik do SWZ nr 1 - Formularz ofertowy: Pobierz
Załącznik do SWZ nr 2 cz. 1 - Pieczywo: Pobierz
Załącznik do SWZ nr 2 cz. 2 - Mięso i produkty mięsne: Pobierz
Załącznik do SWZ nr 2 cz. 3 - Produkty mleczarskie: Pobierz
Załącznik do SWZ nr 2 cz. 4 - Różne produkty spożywcze: Pobierz
Załącznik do SWZ nr 2 cz. 5 - Jaja: Pobierz
Załącznik do SWZ nr 2 cz. 6 - Ryby i mrożonki: Pobierz
Załącznik do SWZ nr 3 - Projektowane postanowienia umowy dla wszystkich części: Pobierz


Dostawa samochodu 9-cio osobowego, fabrycznie nowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie. Zakup dofinansowany ze środków PFRON w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 23.08.2022: Pobierz
Informacja z otwarcia ofert - 19.08.2022: Pobierz
Informacja o kwocie - 19.08.2022: Pobierz
Wyjaśnienie do SWZ - 16.08.2022: Pobierz
Identyfikator postępowania w miniPortalu - 09.08.2022: Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu - 09.08.2022: Pobierz
Specyfikacja Warunków Zamówienia - 09.08.2022: Pobierz
Załącznik do SWZ nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia: Pobierz
Załącznik do SWZ nr 2 - Formularz OFERTA: Pobierz
Załącznik do SWZ nr 3 - Wzór umowy: Pobierz
Załącznik do SWZ nr 4: Pobierz

Rok 2021

Dostawa artykułów żywnościowych w 2022 roku

Oferty wraz z załącznikami należy składać w miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/).
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 22.12.2021: Pobierz
Informacja z otwarcia ofert - 21.12.2021: Pobierz
Informacja o łącznej kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - 21.12.2021: Pobierz
Identyfikator postępowania w miniPortalu - 14.12.2021: Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu - 14.12.2021: Pobierz
Specyfikacja Warunków Zamówienia - 14.12.2021: Pobierz
Załącznik do SWZ nr 1 - Formularz ofertowy: Pobierz
Załącznik do SWZ nr 2 cz. 1 - Różne produkty spożywcze: Pobierz
Załącznik do SWZ nr 2 cz. 2 - Ryby i mrożonki: Pobierz
Załącznik do SWZ nr 3 - Projektowane postanowienia umowy: Pobierz


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 14.12.2021: Pobierz
Informacja z otwarcia ofert - 13.12.2021: Pobierz
Informacja o łącznej kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - 13.12.2021: Pobierz
Identyfikator postępowania w miniPortalu - 06.12.2021: Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu - 06.12.2021: Pobierz
Specyfikacja Warunków Zamówienia - 06.12.2021: Pobierz
Załącznik do SWZ nr 1 - Formularz ofertowy: Pobierz
Załącznik do SWZ nr 2 cz. 1 - Pieczywo: Pobierz
Załącznik do SWZ nr 2 cz. 2 - Mięso i produkty mięsne: Pobierz
Załącznik do SWZ nr 2 cz. 3 - Produkty mleczarskie: Pobierz
Załącznik do SWZ nr 2 cz. 4 - Różne produkty spożywcze: Pobierz
Załącznik do SWZ nr 2 cz. 5 - Jaja: Pobierz
Załącznik do SWZ nr 2 cz. 6 - Ryby i mrożonki: Pobierz
Załącznik do SWZ nr 3 - Projektowane postanowienia umowy: Pobierz

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - 24.11.2021: Pobierz
Oferty wraz z załącznikami należy składać w miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/).
Identyfikator postępowania w miniPortalu: Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu: Pobierz
Specyfikacja Warunków Zamówienia - 19.11.2021: Pobierz
Załącznik do SWZ nr 1 - Formularz ofertowy: Pobierz
Załącznik do SWZ nr 2 cz. 1 - Pieczywo: Pobierz
Załącznik do SWZ nr 2 cz. 2 - Mięso i produkty mięsne: Pobierz
Załącznik do SWZ nr 2 cz. 3 - Produkty mleczarskie: Pobierz
Załącznik do SWZ nr 2 cz. 4 - Różne produkty spożywcze: Pobierz
Załącznik do SWZ nr 2 cz. 5 - Jaja: Pobierz
Załącznik do SWZ nr 2 cz. 6 - Ryby i mrożonki: Pobierz
Załącznik do SWZ nr 3 - Projektowane postanowienia umowy: Pobierz


Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów chemicznych i środków czystości

Informacja o wyborze najlepszej oferty - 29.01.2021: Pobierz
Zapytanie ofertowe - 21.01.2021: Pobierz
Załącznik nr 1 (Formularz ofertowy) - 21.01.2021: Pobierz
Załącznik nr 2 (Projekt umowy) - 21.01.2021: PobierzRok 2020

Dostawa artykułów żywnościowych w 2021 roku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 09.12.2020: Pobierz
Informacja z otwarcia ofert - 07.12.2020: Pobierz
Specyfikacja SIWZ - 23.11.2020: Pobierz
Załącznik do SIWZ nr 1 - Formularz ofertowy: Pobierz
Załącznik do SIWZ nr 2, 3, 4, 5: Pobierz
Załącznik do SIWZ nr 6 - Wzór umowy: Pobierz


Dostawa sprzętu medycznego w celu wsparcia działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemi COVID-19 w domach pomocy społecznej (05.10.2020)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 16.10.2020: Pobierz
Informacja z otwarcia ofert - 13.10.2020: Pobierz
Odpowiedzi na pytania - 09.10.2020: Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu: Pobierz
Specyfikacja SIWZ: Pobierz
Załącznik nr 1: Pobierz
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy: Pobierz
Załącznik nr 3: Pobierz
Załącznik nr 4: Pobierz
Załącznik nr 5: Pobierz
Załącznik nr 6: Pobierz

Dostawa sprzętu medycznego w celu wsparcia działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemi COVID-19 w domach pomocy społecznej

Informacja o wyborze oferty - 02.10.2020: Pobierz
Zawiadomienie o unieważnieniu I i II części postępowania - 02.10.2020: Pobierz
Informacja z otwarcia ofert - 24.09.2020: Pobierz
Odpowiedzi na pytania - 18.09.2020: Pobierz
Odpowiedzi na pytania - 17.09.2020: Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu: Pobierz
Specyfikacja SIWZ: Pobierz
Załącznik nr 1: Pobierz
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy: Pobierz
Załącznik nr 3: Pobierz
Załącznik nr 4: Pobierz
Załącznik nr 5 - Projekt umowy: PobierzDostawa artykułów chemicznych i środków czystości w 2020/2021

Informacja z otwarcia ofert - 05.02.2020: Pobierz
Specyfikacja SIWZ: Pobierz
Załącznik nr 1: Pobierz
Załącznik nr 2: Pobierz

Ogłoszenia

Rok 2019

Zapytanie ofertowe - Procedura wyboru Inspektora nadzoru inwestorskiego

nad pracami związanymi z projektem „Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 25.01.2019: Pobierz
Protokół z otwarcia ofert - 23.01.2019: Pobierz
ZMIANA TREŚCI Zapytania ofertowego - 15.01.2019: Pobierz
Ogłoszenie: Pobierz
Zapytanie ofertowe: Pobierz
Załącznik nr 1: Pobierz
Załącznik nr 2: Pobierz
Załącznik nr 3: Pobierz
Załącznik nr 4: Pobierz
Załącznik nr 5: PobierzPrzetargi do 2019 roku


Rok 2019

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019

Plan: Pobierz


Dostawa artykułów żywnościowych w 2020 roku

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 31.12.2019: Pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 09.12.2019: Pobierz
Informacja z otwarcia ofert - 06.12.2019: Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu - 22.11.2019: Pobierz
Specyfikacja SIWZ - 22.11.2019: Pobierz
Załącznik do SIWZ nr 1: Pobierz
Załącznik do SIWZ nr 2, 3, 4, 5: Pobierz
Załącznik do SIWZ nr 6 - Wzór umowy: Pobierz


Termomodernizacja DPS w Konstantynowie - wdrożenie inteligentnego systemu pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynku

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 19.11.2019 r.: Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 12.11.2019 r.: Pobierz
Informacja z otwarcia ofert - 08.11.2019 r.: Pobierz
Zapytania do SIWZ - 05.11.2019 r.: Pobierz
Zapytania do SIWZ - 04.11.2019 r.: Pobierz
Zapytania do SIWZ - 31.10.2019 r.: Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu - 25.10.2019 r.: Pobierz
SIWZ - 25.10.2019 r.: Pobierz
Załącznik nr 1 do SIWZ: Pobierz
Załącznik nr 2 do SIWZ: Pobierz
Załącznik nr 2a do SIWZ: Pobierz
Załącznik nr 3 do SIWZ: Pobierz
Załącznik nr 4 do SIWZ: Pobierz
Załącznik nr 5 do SIWZ: Pobierz
Załącznik nr 6 do SIWZ: Pobierz
Załącznik nr 7 do SIWZ: Pobierz
Załącznik nr 8 do SIWZ: Pobierz


Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie - Remont kotłowni gazowej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 07.05.2019 r.: Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 30.04.2019 r.: Pobierz
Informacja z otwarcia ofert - 17.04.2019 r.: Pobierz
Informacja uzupełniająca do SIWZ - 04.04.2019 r.: Pobierz
SIWZ + załączniki 2-10 - 02.04.2019 r.: Pobierz
Załącznik 1 - projekt - 02.04.2019 r.: Pobierz
Załącznik 1 - przedmiar robót - 02.04.2019 r.: Pobierz
Załącznik - 02.04.2019 r.: Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu - 02.04.2019 r.: Pobierz


Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie - Roboty remontowe i renowacyjne

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 17.04.2019 r.: Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 04.04.2019 r.: Pobierz
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 02.04.2019 r.: Pobierz
SIWZ + załączniki 2-10 - 18.03.2019 r.: Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu - 18.03.2019 r.: Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Pobierz
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - 14.03.2019 r.: Pobierz
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 14.03.2019 r.: Pobierz
Informacja uzupełniająca - 05.03.2019: Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu: Pobierz
SIWZ + załączniki 2-10: Pobierz

Przedmiary robót - załącznik nr 1:
Przedmiar robót - budynek mieszkalny 3A: Pobierz
Przedmiar robót - budynek mieszkalny 3B: Pobierz
Przedmiar robót - budynek pro morte: Pobierz
Przedmiar robót - budynek kuchni i pralni: Pobierz

Projekty - załącznik nr 1:
Projekt budowlany - budynek mieszkalny 3A: Pobierz
Projekt budowlany - budynek mieszkalny 3B: Pobierz
Projekt budowlany - budynek pro morte: Pobierz
Projekt budowlany - budynek kuchni i pralni: Pobierz
Załącznik 11: Pobierz


Dostawa artykułów chemicznych i środków czystości w 2019/2020

Informacja z otwarcia ofert - 12.02.2019: Pobierz
Zapytanie ofertowe: Pobierz
Specyfikacja SIWZ: Pobierz
Załącznik nr 1: Pobierz
Załącznik nr 2: Pobierz

Przetarg na remont dachu na budynku stołówki z kuchnią i pralnią Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane - 22.02.2019: Pobierz
Zawiadomienie o wybraniu najkorzystniejszej oferty - 07.02.2019: Pobierz
Informacja z otwarcia ofert - 06.02.2019: Pobierz
Ogłoszenie: Pobierz
Specyfikacja SIWZ: Pobierz
Załącznik nr 1: Pobierz
Załącznik nr 2: Pobierz
Załącznik nr 3: Pobierz
Załącznik nr 4: Pobierz
Załącznik nr 5: Pobierz
Załącznik nr 6: Pobierz
Załącznik nr 7: Pobierz
Załącznik nr 8: Pobierz
Załącznik nr 9: Pobierz
Załącznik nr 10: PobierzRok 2018

Dostawa artykułów żywnościowych 2018/19

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Pobierz
Zawiadomienie o wybraniu najkorzystniejszej oferty: Pobierz
Informacja z otwarcia ofert: Pobierz
Ogłoszenie: Pobierz
Zatwierdzenie specyfikacji: Pobierz
Specyfikacja SIWZ: Pobierz
Załącznik nr 1: Pobierz
Załącznik nr 2: Pobierz
Załącznik nr 3: Pobierz
Załącznik nr 4: Pobierz
Załącznik nr 5: Pobierz
Załącznik nr 6: Pobierz


Przetarg na remont dachu na budynku administracyjnym Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja z otwarcia ofert: Informacja z otwarcia ofert
Zmiana treści załącznika nr 1 i nr 8: Ogłoszenie
Ogłoszenie: Ogłoszenie
Specyfikacja SIWZ: Specyfikacja SIWZ
Załącznik nr 1: Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2: Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3: Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4: Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5: Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6: Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 7: Załącznik nr 7 do SIWZ
Załącznik nr 8: Załącznik nr 8 - Przedmiar robót
Załącznik nr 9: Załącznik nr 9 do SIWZ
Załącznik nr 10: Załącznik nr 10 - Szczegółowa specyfikacja techniczna


Dostawa artykułów chemicznych i środków czystości w 2018/2019:

SKMBT_C35180205125900.pdf


Specyfikacja środków czystości:

Specyfikacja

Załącznik nr 1:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2:

Załącznik nr 2

Zapytanie ofertowe:

Zapytanie ofertowe


2017

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2017

Plan

 • Plan postępowań SKMBT_C35170215113500.pdf

 • rok 2017
  Dostawa artykułów żywnościowych w 2018 roku

 • Ogłoszenie Ogłoszenie
 • Specyfikacja Specyfikacja
 • Załącznik nr 1 Załącznik nr 1
 • Załączniki nr 2,3,4,5 Załączniki nr 2,3,4,5
 • Zał nr 6 Zał nr 6
 • Zatwierdzenie Zatwierdzenie
 • Informacja z ofert Informacja z ofert
 • Wynik

 • Wyniki Wyniki
 • Ogłoszenie wyników Ogłoszenie wyników


 • Przetargi archiwalne

  2017

  Remont dachu na budynku mieszkalnym 3B Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6-12 w Konstantynowie

 • SIWZ SIWZ
 • Ogłoszenie Ogłoszenie
 • Załącznik 1 Załącznik 1
 • Załącznik 2 Załącznik 2
 • Załącznik 3 Załącznik 3
 • Załącznik 4 Załącznik 4
 • Załącznik 5 Załącznik 5
 • Załącznik 6 Załącznik 6
 • Załącznik 7 - Umowa wzór Załącznik 7 - Umowa wzór
 • Załącznik 8 - Przedmiar robót Załącznik 8 - Przedmiar robót
 • Załącznik 9 Załącznik 9
 • Załącznik 10 - specyfikacja techn. Załącznik 10 - specyfikacja techn.
 • Wynik

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • 2016

  Remont pokrycia dachu na budynku mieszkalnym 3A Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6-12 w Konstantynowie

 • Ogłoszenie Ogłoszenie
 • SIWZ specyfikacja SIWZ
 • załącznik 1 załącznik 1
 • załącznik 2 załącznik 2
 • załącznik 3 załącznik 3
 • załącznik 4 załącznik 4
 • załącznik 5 załącznik 5
 • załącznik 6 załącznik 6
 • załącznik 7 załącznik 7
 • załącznik do umowy załącznik do umowy
 • załącznik 8 załącznik 8
 • załącznik 9 załącznik 9
 • Zmiany

 • Zmiana Zmiana treści SIWZ
 • Wynik

 • Wyniki Wyniki

 • Zakup samochodu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych

 • Ogłoszenie Ogłoszenie
 • SIWZ SIWZ
 • Załącznik nr 1 do siwz Formularz ofertowy
 • Załącznik nr 2 do siwz Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 • Załącznik nr 3 do siwz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • Załącznik nr 4 do siwz Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
 • Załącznik nr 5 do siwz Opis przedmiotu zamówienia
 • Załącznik nr 6 do siwz Wzór umowy

 • Dostawa artykułów żywnościowych

 • Zatwierdzenie specyfikacji zatwierdzenie_specyfikacji.pdf
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf
 • Specyfikacja spożywcze specyfikacja_spozywcze.pdf
 • Załącznik nr 1 oferta na 2016 Załącznik nr 1 oferta na 2016
 • załączniki nr 2, 3, 4, 5 załączniki nr 2, 3, 4, 5
 • Załącznik nr 6 umowa projekt Załącznik nr 6 umowa projekt
 • Wynik

 • wynik SKMBT_C35161212102700.pdf
 • wynik SKMBT_C35161212102800.pdf
 • wynik SKMBT_C35161212102801.pdf

 • 2015

  Dostawa artykułów żywnościowych w 2016 roku

 • specyfikacja specyfikacja
 • zatwierdzenie zatwierdzenie
 • załącznik nr 1 załącznik nr 1
 • załączniki nr, 2, 3, 4 i 5 załączniki nr, 2, 3, 4 i 5
 • załącznik nr 6 załącznik nr 6
 • Wynik

 • Wynik 1 Wynik 1
 • Wynik 2 Wynik 2
 • Wynik 3 Wynik 3

 • 2014

  Dostawa artykułów żywnościowych w 2015 roku

 • ogłoszenie ogłoszenie
 • specyfikacja spożywcze specyfikacja spożywcze
 • zatwierdzenie specyfikacji zatwierdzenie specyfikacji
 • załącznik 1 załącznik 1
 • załączniki 2, 3, 4 i 5 załączniki 2, 3, 4 i 5
 • załącznik 6 umowa
 • Wynik

 • Wynik 1 Wynik 1
 • Wynik 2 Wynik 2
 • Wynik 1 Wynik 1

 • 2013

  Dostawa artykułów żywnościowych w 2014 roku

 • Ogłoszenie Ogłoszenie
 • Specyfikacja Specyfikacja
 • Zatwierdzenie Zatwierdzenie
 • załącznik nr 1 oferta 2014 załącznik nr 1 oferta 2014
 • zał 2 i 3 zał 2 i 3
 • zał 4 zał 4
 • Wynik

 • Wyniki Wyniki

 • 2012

  Dostawa artykułów żywnościowych w 2013 roku

 • specyfikacja specyfikacja
 • załącznik nr 1 oferta 2013 załącznik nr 1 oferta 2013
 • zał 2 i 3 oświadczenia zał 2 i 3 oświadczenia
 • zł nr 4 umowa zł nr 4 umowa
 • Wynik

 • Wyniki Wyniki

 • 2011

  Dostawa artykułów żywnościowych w 2012 roku

 • zatwierdzenie specyfikacji Ogłoszenie w UZP
 • specyfikacja spożywcze Specyfikacja
 • załącznik 1 - oferta na 2012 Załącznik nr 1 oferta na 2012
 • załączniki 2 i 3 Załączniki 2 i 3 oświadczenia
 • załącznik nr 4 Załącznik nr 4 umowa

 •