logoDane kontaktowe

Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6-12

21 - 543 Konstantynów

tel. 83 341-41-40, 83 341-41-71, 83 341-41-72

fax. 83 341-41-40

e-mail: dpskonstantynow@poczta.onet.pl

BIP

Konta

Od 1 stycznia 2020 roku ulegają zmianie numery rachunków bankowych

Santander Bank Polska

Rachunek odpłatności za pobyt w DPS: 39 1090 2590 0000 0001 4386 5136

Rachunek depozytowy mieszkańców: 74 1090 2590 0000 0001 4386 5185