logo


PROJEKT UNIJNY
Termomodernizacja DPS
w Konstantynowie


Projekt pn. „Termomodernizacja DPS w Konstantynowie” dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.


Przedmiotem projektu jest głęboka modernizacja energetyczna naszego Domu. Obejmie ona budynki mieszkalne 3A i 3B, stołówkę, kotłownię i kaplicę. Zamontowana będzie również instalacja OZE (Odnawialne Źródła Energii) – pompy ciepła woda-powietrze.


Głównym celem projektu jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz racjonalne wykorzystanie energii, co bezpośrednio przełoży się na poprawę warunków oraz komfortu mieszkania w Naszym Domu, poprawę wyglądu wizualnego budynków, niższych kosztów ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody użytkowej, a także zmniejszenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko zewnętrzne.


Zakres projektu obejmuje między innymi:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych,
 • ocieplenie stropodachów,
 • modernizację kotłowni,
 • wymianę okien i drzwi,
 • montaż nawiewników okiennych,
 • instalację OZE,
 • wdrożenie systemów pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynku


Całkowita wartość projektu to 2 260 137,03 zł (dofinansowanie ze środków unijnych: 1 646 356,82 zł, wkład powiatu bialskiego: 613 780,21 zł).


Przewidywany termin zakończenia projektu: koniec września 2020 roku.1

2 3 4

5 6 7

DPS przed termomodernizacją
Aktualności związane z projektemROK 2020

13 lutego 2020 roku

Dnia 13 lutego 2020 odbyło się uroczyste podsumowanie projektu unijnego „Termomodernizacja DPS w Konstantynowie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz powiatu ze starostą bialskim, Mariuszem Filipiukiem na czele, wykonawcy prac jak i zespół projektowy.
Na początku spotkania Pani Dyrektor Małgorzata Malczuk podziękowała wszystkim firmom, które przyczyniły się do realizacji projektu:
- firmie „CETUS” z Łosic, która dokonała remontu budynków mieszkalnych 3A i 3B, budynku kuchni z pralnią i kaplicy,
- firmie „LEBART” z Białej Podlaskiej, która wykonała prace remontowe kotłowni wraz z wymianą kotłów i instalacją pompy ciepła,
- firmie „EKOSERWIS BP” z Białej Podlaskiej za wdrożenie inteligentnego systemu pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynku,
- firmie „INVESTCOM” pełniącej funkcję Inspektora Nadzoru.
Następnie, tuż po przemówieniach starosty, wykonawców prac, mieszkańców Domu, nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi, po którym oprowadzono zaproszonych gości po budynkach i pokojach mieszkańców, kotłowni i kaplicy. Na koniec przedstawiono krótką prezentację podsumowującą cały projekt.
ROK 2019

31 grudnia 2019 roku

Zakończono realizację projektu pn. „Termomodernizacja DPS w Konstantynowie”. Zakres projektu obejmował między innymi Zakres projektu obejmuje między innymi:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych,
 • ocieplenie stropodachów,
 • modernizację kotłowni,
 • wymianę okien i drzwi,
 • montaż nawiewników okiennych,
 • instalację OZE,
 • wdrożenie systemów pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynku
Wszystko udało się zrealizować bez większych problemów.
Całkowita wartość projektu wyniosła 2 260 137,03 zł (dofinansowanie ze środków unijnych: 1 646 356,82 zł, wkład powiatu bialskiego: 613 780,21 zł).


23 grudnia 2019 roku

Zakończono prace związane z wdrożeniem inteligentnego systemu pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynku w ramach projektu „Termomodernizacja DPS w Konstantynowie - Roboty remontowe i renowacyjne”. Dziś odbyły się procedury odbioru.
2 2

1


12 listopada 2019 roku

W ramach przetargu nieograniczonego na wdrożenie inteligentnego systemu pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynku w ramach projektu Termomodernizacja DPS w Konstantynowie wyłoniona została firma EKOSERWIS BP Sp. z o.o. z Białej Podlaskiej.


25 października 2019 roku

Ogłoszono przetarg na wdrożenie inteligentnego systemu pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynku w ramach projektu Termomodernizacja DPS w Konstantynowie. Pliki z tym związane znaleźć można na naszej stronie w zakładce Ogłoszenia i przetargi.


12 października 2019 roku

Zakończono prace przy budynkach mieszkalnych, kuchni i pralni w ramach projektu „Termomodernizacja DPS w Konstantynowie - Roboty remontowe i renowacyjne”. Dziś odbyły się procedury odbioru, podczas których obecni byli:
- Małgorzata Malczuk – Dyrektor DPS w Konstantynowie
- Andrzej Laszuk – kierownik działu Administracyjno-Gospodarczego DPS w Konstantynowie i Specjalista ds. monitoringu i spraw inwestorskich
- Beata Paluch – księgowa w DPS w Konstantynowie i Specjalista ds. zamówień publicznych
- Katarzyna Jarosiewicz – Koordynator projektu, PCPR w Białej Podlaskiej
- Waldemar Malesa – Prezes Zarządu INVESTCOM Sp. z o. o.
- Bolesław Koral – Wiceprezes Zarządu INVESTCOM Sp. z o. o.
- Krzysztof Derlukiewicz – Inspektor nadzoru INVESTCOM Sp. z o. o.
- Wiesław Kot – Kierownik budowy, Prezes Zarządu CETUS Sp. z o. o.
- Bartosz Kot – Prokurent CETUS Sp. z o. o.


3 października 2019 roku

Prace remontowe w ramach projektu „Termomodernizacja DPS w Konstantynowie - Roboty remontowe i renowacyjne” są już finalizowane. Przy wszystkich budynkach odbywają się prace końcowe i dopracowywane są detale.


19 września 2019 roku

Zakończono prace związane z modernizacją kotłowni gazowej. Dziś odbyły się procedury odbioru zadania „Termomodernizacja DPS – Remont kotłowni gazowej”.
Podczas odbioru obecni byli:
- Małgorzata Malczuk – Dyrektor DPS w Konstantynowie
- Andrzej Laszuk – kierownik działu Administracyjno-Gospodarczego DPS w Konstantynowie i Specjalista ds. monitoringu i spraw inwestorskich
- Beata Paluch – księgowa w DPS w Konstantynowie i Specjalista ds. zamówień publicznych
- Katarzyna Jarosiewicz – Koordynator projektu, PCPR w Białej Podlaskiej
- Waldemar Malesa – Prezes Zarządu INVESTCOM Sp. z o. o.
- Bolesław Koral – Inspektor nadzoru INVESTCOM Sp. z o. o.
- Leszek Bomba – kierownik budowy, współwłasciciel

1

2 2


19 września 2019 roku

W dniu dzisiejszym o godz. 9:00 odbyła się Rada Budowy nr 6 zwołana przez firmę INVESTCOM Sp. z o. o. pełniąca funkcję nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wykonawców zadania, tj. firmy CETUS Sp. z o. o., oraz pozostali przedstawiciele zespołu projektowego. W programie posiedzenia była m.in. wizytacja na placu budowy, omówienie postępu robót w odniesieniu do harmonogramu, omówienie planu robót w najbliższym miesiącu i omówienie spraw technicznych.

1

2 2 2


22 sierpnia 2019 roku

W dniu dzisiejszym o godz. 9:00 odbyła się Rada Budowy nr 5 zwołana przez firmę INVESTCOM Sp. z o. o. pełniąca funkcję nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele wykonawców zadania, tj. firmy CETUS Sp. z o. o., LEBART Bartosz Łogwiński i wspólnik Sp. j. oraz pozostali przedstawiciele zespołu projektowego. W programie posiedzenia była m.in. wizytacja na placu budowy, omówienie postępu robót w odniesieniu do harmonogramu, omówienie planu robót w najbliższym okresie i omówienie spraw technicznych.


26 lipca 2019 roku

W dniu dzisiejszym o godz. 9:00 odbyła się Rada Budowy nr 4 zwołana przez firmę INVESTCOM Sp. z o. o. pełniąca funkcję nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele wykonawców zadania, tj. firmy CETUS Sp. z o. o., LEBART Bartosz Łogwiński i wspólnik Sp. j. oraz pozostali przedstawiciele zespołu projektowego. W programie posiedzenia była m.in. wizytacja na placu budowy, omówienie postępu robót w odniesieniu do harmonogramu, omówienie planu robót w najbliższym miesiącu i omówienie spraw technicznych.


24 lipca 2019 roku

Prace związane z Termomodernizacja DPS w Konstantynowie są bardzo zaawansowane. Na ukończeniu są prace związane z dociepleniem budynku mieszkalnego 3B, tj. wykonano 95% wyprawy na elewacji zewnętrznej, w 70% docieplone są sufity w pomieszczeniach na poddaszu, zamontowano rury spustowe oraz zaizolowano fundamenty. Na budynku 3A wykonano ok. 80% wyprawy na elewacji zewnętrznej, w 80% wełną ocieplono poddasze, a fundamenty zaizolowano w ok. 30%. W budynku stołówki z pralnią docieplana jest elewacja oraz strop. Nastąpiła również wymiana okien w 90%. W kaplicy wymieniono już okna i dobiegają końca prace dociepleniowe budynków. Wykonawcą prac remontowych i renowacyjnych budynków jest firma „CETUS” Sp. z o.o., ul. Myśliwska 3, 08-200 Łosice.

Jednocześnie trwają prace remontowe kotłowni. Pracownicy firmy LEBART Bartosz Łogwiński i wspólnik Sp. J. Rakowiska ul. Kryształowa 21, 21-500 Biała Podlaska - wykonawcy zadania remontu kotłowni gazowej – zdemontowali instalację technologii kotłowni oraz zakończyli rozbiórkę okładzin w pomieszczeniu. Ustawiono kotły na nowych fundamentach, zamontowano przewody spalinowe z podłączeniem do kotłów, dostarczono zasobniki ciepłej wody i naczynia przeponowe, wykonano przepinkę zimnej wody, wykonano fundament pod pompę ciepła na zewnątrz kotłowni oraz rozpoczęto montaż instalacji technologii kotłowni. Wymieniona została także stolarka okienna. Planowany termin zakończenia wszystkich prac przypada na listopad br.

Poniżej zdjęcia prezentujące aktualny stan prac.


1

2 2 2

2 2 2

2 2


27 czerwca 2019 roku

W dniu dzisiejszym o godz. 9:00 odbyła się Rada Budowy nr 3 zwołana przez firmę INVESTCOM Sp. z o. o. pełniąca funkcję nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele wykonawców zadania, tj. firmy CETUS Sp. z o. o., LEBART Bartosz Łogwiński i wspólnik Sp. j. oraz pozostali przedstawiciele zespołu projektowego. W programie posiedzenia była m.in. wizytacja na placu budowy, omówienie postępu robót w odniesieniu do harmonogramu, omówienie planu robót w najbliższym miesiącu i omówienie spraw technicznych.


21 maja 2019 roku

W dniu dzisiejszym o godz. 9:00 odbyła się Rada Budowy nr 2 zwołana przez firmę INVESTCOM Sp. z o. o. pełniąca funkcję nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele wykonawców zadania, tj. firmy CETUS Sp. z o. o., LEBART Bartosz Łogwiński i wspólnik Sp. j. oraz pozostali przedstawiciele zespołu projektowego. W programie posiedzenia była m.in. wizytacja na placu budowy, omówienie postępu robót w odniesieniu do harmonogramu, omówienie planu robót w najbliższym okresie i omówienie spraw technicznych.


30 kwietnia 2019 roku

W ramach przetargu nieograniczonego na remont kotłowni gazowej wraz z instalacją pomp ciepła w ramach projektu Termomodernizacja DPS w Konstantynowie wyłoniona została firma LEBART z Białej Podlaskiej.


25 kwietnia 2019 roku

W dniu dzisiejszym o godz. 9:00 odbyła się Rada Budowy nr 1 zwołana przez firmę INVESTCOM Sp. z o. o. pełniąca funkcję nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele wykonawców zadania, tj. firmy CETUS Sp. z o. o. oraz pozostali przedstawiciele zespołu projektowego. W programie posiedzenia była m.in. wizytacja na placu budowy, przedstawienie harmonogramu robót, omówienie zasad realizacji i obowiązków każdej ze stron, sprawy techniczne i omówienie planu robót na najbliższy miesiąc.


17 kwietnia 2019 roku

Dnia 17 kwietnia 2019 roku nastąpiło podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą TERMOMODERNIZACJA DPS W KONSTANTYNOWIE – roboty remontowe i renowacyjne, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w latach 2014 – 2020.

Dzisiaj również przekazany został plac budowy firmie CETUS.

W spotkaniu udział wzięli:
- Mariusz Filipiuk – starosta bialski,
- Małgorzata Malczuk – Dyrektor DPS w Konstantynowie,
- Waldemar Malesa – prezes firmy INVESTCOM w Białej Podlaskiej,
- Bolesław Koral – wiceprezes firmy INVESTCOM,
przedstawiciele firmy CETUS z Łosic:
- Wiesław Kot – prezes zarządu firmy, a jednocześnie kierownik budowy,
- Bartosz Kot – prokurent firmy.
Przy podpisaniu umowy obecni byli członkowie zespołu projektowego z koordynatorem projektu, Panią Katarzyną Jaroszewicz oraz licznie zgromadzeni Pracownicy i Mieszkańcy Domu.


1

2 2 2

2 2 2

2 2 2

4 kwietnia 2019 roku

W ramach przetargu nieograniczonego na roboty remontowe i renowacyjne w ramach projektu Termomodernizacja DPS w Konstantynowie wyłoniona została firma CETUS Sp. z o.o. z Łosic.


2 kwietnia 2019 roku

Ogłoszono przetarg na remont kotłowni gazowej w ramach projektu Termomodernizacja DPS w Konstantynowie. Pliki z tym związane znaleźć można na naszej stronie w zakładce Ogłoszenia i przetargi.


18 marca 2019 roku

Ponownie ogłoszono przetarg na roboty remontowe i renowacyjne w ramach projektu Termomodernizacja DPS w Konstantynowie. Pliki z tym związane znaleźć można na naszej stronie w zakładce Ogłoszenia i przetargi.


14 marca 2019 roku

Unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja DPS w Konstantynowie - Roboty remontowe i renowacyjne. Pliki z tym związane znaleźć można na naszej stronie w zakładce Ogłoszenia i przetargi.


26 lutego 2019 roku

Ogłoszono przetarg na roboty remontowe i renowacyjne w ramach projektu Termomodernizacja DPS w Konstantynowie. Pliki z tym związane znaleźć można na naszej stronie w zakładce Ogłoszenia i przetargi.


25 stycznia 2019 roku

Komisja przetargowa wyłoniła najkorzystniejszą ofertę na Inspektora nadzoru inwestorskiego nad pracami związanymi z projektem. Wybrana została firma INVESTCOM Sp. z o. o. z Białej Podlaskiej.


10 stycznia 2019 roku

Dom Pomocy Społecznej ogłosił zapytanie ofertowe – procedurę wyboru Inspektora nadzoru inwestorskiego nad pracami związanymi z projektem. Pliki z tym związane znaleźć można na naszej stronie w zakładce Ogłoszenia i przetargi.


ROK 2018

15 października 2018 roku

W Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie odbyło się podpisanie umowy dotyczącej projektu pn. „Termomodernizacja DPS w Konstantynowie” dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Powiat Bialski reprezentował starosta bialski Mariusz Filipiuk i wicestarosta Janusz Skólimowski.