logo


Pracownie terapeutyczne


Aktywizacja mieszkańców jest ważnym elementem pracy w naszym Domu.

Aby skutecznie aktywizować, stosowane są różne formy terapii zajęciowej dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości mieszkańców. Pomoc ze strony personelu dąży do tego, aby mieszkańcy Domu dobrze się w nim czuli oraz godnie żyli. Tworzymy odpowiednie warunki, które umożliwiają rozwój osobowości, zachowanie indywidualności, utrzymanie kontaktu z rodziną i środowiskiem. Staramy się ułatwić pensjonariuszom przystosowanie się do nowych warunków życia, jednocześnie zachowując indywidualne upodobania i zainteresowania podopiecznych.

Stosowanie różnych form terapii zajęciowej ma za zadanie zaspokojenie potrzeb mieszkańców oraz aktywizowanie ich do działania. Działania dotyczą różnych dziedzin życia, które obejmują czynności samoobsługowe, podejmowanie kontaktów interpersonalnych, wykorzystanie czasu wolnego i uczestniczenie w zorganizowanych zajęciach.

W procesie aktywizacji każdy mieszkaniec Domu jest traktowany indywidualnie i podmiotowo. Aktywizacja odbywa się przy współudziale mieszkańca i jest dobrowolna, odpowiada jego potrzebom, zainteresowaniom i możliwościom psychofizycznym.

Do dyspozycji mieszkańców są:

  • dwie sale terapeutyczne
  • pracownia krawiecko-hafciarsko-koronkarska
  • pracownia kulinarna
  • biblioteka
  • sala taneczno-ruchowa
  • sala informatyczna
  • kawiarenka

Zajęcia plastyczne – rękodzieło artystyczne

Na tych zajęciach mieszkańcy wyrażają swoje emocje, doskonalą swoje zdolności manualne, odreagowując złe emocje rozwijają zdolności twórcze, pracując kreują pozytywne myślenie.


1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

Muzykoterapia

Ta forma rozbudza aktywne siły osobowości, pobudza mieszkańca, porządkuje jego uczucia. Muzyka sprawia przyjemność, rozładowuje napięcia, wycisza. Poprzez taniec i ćwiczenia staramy się usprawnić koordynację ruchową, pobudzić różne formy aktywności pensjonariuszy: ruchową, twórcą i niewerbalną. Ruch wpływa na odczucie radości i przynosi odprężenie.


1 1
1 1
1 1
1 1

Zajęcia kulinarne

Mają cel praktyczny. Doskonalą umiejętności i uczą samodzielności.


1 1
1

Biblioterapia

Wykorzystanie książek i czasopism rozwija zainteresowania i pasje mieszkańców. Regeneruje system nerwowy i psychiczny człowieka. Staramy się przekazać mieszkańcom poprzez czytanie książek, że istnieje więcej niż jedno rozwiązanie ich problemów.


1 1
1

Gry, zabawy, konkursy

Są one źródłem radości i zadowolenia. Uczą współzawodnictwa i współpracy, a także rozbudzają kontakty interpersonalne.


1 1
1 1
1

Ergoterapia – terapia pracą

Uczy samodzielności. Dzięki niej mieszkańcy szanują swoją pracę, jak i pracę personelu.


1 1
1 1
1

Spacery, wycieczki, pielgrzymki

Mają charakter rekreacyjny. Wzbogacają podopiecznych w nowe doświadczenia, ułatwiają kontakt z przyrodą.


1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

Teatroterapia

Pomaga w aktywny sposób wykorzystać wolny czas, usprawnia zdrowie psychiczne i fizyczne mieszkańca. Pozwala wyjść poza własny świat i własne ograniczenia. Mieszkańcy mają szansę w aktywny sposób wyrażać własne emocje – radość, zadowolenie, smutek. Teatroterapia daje mieszkańcom uczucie spełnienia, sukcesu.


1 1
1 1
1

Pracownia komputerowa

Po tym jak mieszkańcy przeszli kurs obsługi komputera, zaszła potrzeba stworzenia sali informatycznej. W naszej pracowni komputerowej do dyspozycji mieszkańców są 3 komputery z dostępem do Internetu. Domownicy mogą tu spędzać czas na poszerzaniu wiedzy i rozwijaniu własnych zainteresowań poprzez wyszukiwanie interesujących ich tematów w Internecie, relaksować się słuchając muzyki czy oglądając filmy na popularnych portalach internetowych. Mogą również utrzymywać kontakt z rodziną poprzez portale społecznościowe czy wysyłając e-maile.
Mieszkańcy dzięki komputerom aktywnie uczestniczą w funkcjonowaniu Domu, m. in. przepisując jadłospis czy tworząc kartki okolicznościowe.
Praca przy komputerze uczy samodzielnego działania. Staramy zachęcać mieszkańców do rozpoczęcia swej przygody z komputerem i Internetem.


1