logoOgłoszenia

Rok 2019

Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie posiada na sprzedaż elementy zdemontowanej kotłowni gazowej.
AKTUALIZACJA: Pozostały tylko Pompy Grunfos
Więcej informacji można uzyskać pod numerem: 691 171 038
lp nazwa składnika majątku nr fabryczny / opis jednostka ilość
1. naczynie przeponowe Reflex 1000E szt 1
2. naczynie przeponowe Reflex 80E szt 1
3. zawór bezpieczeństwa DN32 pow-3bar szt 2
4. zawór niskiego poziomu wody SYR DN25 szt 2
5. sprzęgło hydrauliczne DN 200 szt 1
6. sterownik kotła szt 2
7. automatyka kotła szafa sterownicza szt 1
8. kocioł Schafer Domobloc 550 kW szt 2
9. rozdzielacz DN 200 L-1500mm szt 2
10. Filtr typ 515/1 Szt 1
11. Reduktor gazu FRS 515 Szt 1
12. Elektrozawór VPS 504 SERIA 04 Szt 1
13. Palnik GL 5/1-D-1 Szt 1
14. Palnik MGZ-ZL-N-1 Szt 1
15. Elektrozawór VPS 504 seria 011 Szt 1
16. Filtr typ GFK 40R10-1 Szt 1
17. Zawór kulowy flanszowy DN 65 Szt 9
18. Filtr flanszowy siatkowy DN65 Szt 2
19. Termometr Q 100 0-1200C Szt 12
20. Pompa Grunfos UPSD-40-120 12F Szt 1
21. Pompa Grunfos UPSD 65-60/2 Szt 1
22. Pompa Grunfos UPSD 65-60/2F Szt 1
23. Pompa ręczna S3/2 Szt 1
24. Pompa Grundfos UPS 80-30/4F Szt 2
25. Pompa Grundfos UPS 40-60/2 Szt 1
26. Zawór Zwrotny Międzyflanszowy DN40 Szt 1
27. Zawór zwrotny Międzyflanszowy DN100 Szt 1
28. Zawór zwrotny Międzyflanszowy DN65 Szt 1
29. Zawór zwrotny Międzyflanszowy DN80 Szt 2
30. Zawór kulowy Flanszowy DN 40 Szt 1
31. Zawór kulowy Flanszowy DN100 Szt 11
32. Zawór kulowy Flanszowy DN 50 Szt 3
33. Manometr+ kurek 0-0,6 MPa Szt 4
34. Filtr siatkowy Flanszowy DN80 Szt 1
35. Filtr siatkowy Flanszowy DN100 Szt 2
36. Filtr siatkowy Flanszowy DN 50 Szt 1
37. Zawór trójdrożny Flanszowy PN6 DN80 Szt 1
38. Zawór trójdrożny Flanszowy PN6 DN65 Szt 1
39. Zawór trójdrożny Flanszowy PN6 DN100 Szt 2
40. Siłownik VMM 30 Szt 4
41. Zawór kulowy Gwintowany DN32 Szt 2
42. Zawór kulowy Gwintowany DN 40 Szt 2
43. Zawór kulowy Gwintowany DN 15 Szt 14
44. Zawór kulowy+odpowietrznik PN15 Szt 11


Zapytanie ofertowe - Procedura wyboru Inspektora nadzoru inwestorskiego

nad pracami związanymi z projektem „Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 25.01.2019: Pobierz
Protokół z otwarcia ofert - 23.01.2019: Pobierz
ZMIANA TREŚCI Zapytania ofertowego - 15.01.2019: Pobierz
Ogłoszenie: Pobierz
Zapytanie ofertowe: Pobierz
Załącznik nr 1: Pobierz
Załącznik nr 2: Pobierz
Załącznik nr 3: Pobierz
Załącznik nr 4: Pobierz
Załącznik nr 5: PobierzPrzetargi


Przetargi aktualne
Rok 2020

Dostawa artykułów chemicznych i środków czystości w 2020/2021

Informacja z otwarcia ofert - 05.02.2020: Pobierz
Specyfikacja SIWZ: Pobierz
Załącznik nr 1: Pobierz
Załącznik nr 2: Pobierz

Rok 2019

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019

Plan: Pobierz


Dostawa artykułów żywnościowych w 2020 roku

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 31.12.2019: Pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 09.12.2019: Pobierz
Informacja z otwarcia ofert - 06.12.2019: Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu - 22.11.2019: Pobierz
Specyfikacja SIWZ - 22.11.2019: Pobierz
Załącznik do SIWZ nr 1: Pobierz
Załącznik do SIWZ nr 2, 3, 4, 5: Pobierz
Załącznik do SIWZ nr 6 - Wzór umowy: Pobierz


Termomodernizacja DPS w Konstantynowie - wdrożenie inteligentnego systemu pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynku

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 19.11.2019 r.: Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 12.11.2019 r.: Pobierz
Informacja z otwarcia ofert - 08.11.2019 r.: Pobierz
Zapytania do SIWZ - 05.11.2019 r.: Pobierz
Zapytania do SIWZ - 04.11.2019 r.: Pobierz
Zapytania do SIWZ - 31.10.2019 r.: Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu - 25.10.2019 r.: Pobierz
SIWZ - 25.10.2019 r.: Pobierz
Załącznik nr 1 do SIWZ: Pobierz
Załącznik nr 2 do SIWZ: Pobierz
Załącznik nr 2a do SIWZ: Pobierz
Załącznik nr 3 do SIWZ: Pobierz
Załącznik nr 4 do SIWZ: Pobierz
Załącznik nr 5 do SIWZ: Pobierz
Załącznik nr 6 do SIWZ: Pobierz
Załącznik nr 7 do SIWZ: Pobierz
Załącznik nr 8 do SIWZ: Pobierz


Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie - Remont kotłowni gazowej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 07.05.2019 r.: Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 30.04.2019 r.: Pobierz
Informacja z otwarcia ofert - 17.04.2019 r.: Pobierz
Informacja uzupełniająca do SIWZ - 04.04.2019 r.: Pobierz
SIWZ + załączniki 2-10 - 02.04.2019 r.: Pobierz
Załącznik 1 - projekt - 02.04.2019 r.: Pobierz
Załącznik 1 - przedmiar robót - 02.04.2019 r.: Pobierz
Załącznik - 02.04.2019 r.: Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu - 02.04.2019 r.: Pobierz


Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie - Roboty remontowe i renowacyjne

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 17.04.2019 r.: Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 04.04.2019 r.: Pobierz
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 02.04.2019 r.: Pobierz
SIWZ + załączniki 2-10 - 18.03.2019 r.: Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu - 18.03.2019 r.: Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Pobierz
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - 14.03.2019 r.: Pobierz
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 14.03.2019 r.: Pobierz
Informacja uzupełniająca - 05.03.2019: Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu: Pobierz
SIWZ + załączniki 2-10: Pobierz

Przedmiary robót - załącznik nr 1:
Przedmiar robót - budynek mieszkalny 3A: Pobierz
Przedmiar robót - budynek mieszkalny 3B: Pobierz
Przedmiar robót - budynek pro morte: Pobierz
Przedmiar robót - budynek kuchni i pralni: Pobierz

Projekty - załącznik nr 1:
Projekt budowlany - budynek mieszkalny 3A: Pobierz
Projekt budowlany - budynek mieszkalny 3B: Pobierz
Projekt budowlany - budynek pro morte: Pobierz
Projekt budowlany - budynek kuchni i pralni: Pobierz
Załącznik 11: Pobierz


Dostawa artykułów chemicznych i środków czystości w 2019/2020

Informacja z otwarcia ofert - 12.02.2019: Pobierz
Zapytanie ofertowe: Pobierz
Specyfikacja SIWZ: Pobierz
Załącznik nr 1: Pobierz
Załącznik nr 2: Pobierz

Przetarg na remont dachu na budynku stołówki z kuchnią i pralnią Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane - 22.02.2019: Pobierz
Zawiadomienie o wybraniu najkorzystniejszej oferty - 07.02.2019: Pobierz
Informacja z otwarcia ofert - 06.02.2019: Pobierz
Ogłoszenie: Pobierz
Specyfikacja SIWZ: Pobierz
Załącznik nr 1: Pobierz
Załącznik nr 2: Pobierz
Załącznik nr 3: Pobierz
Załącznik nr 4: Pobierz
Załącznik nr 5: Pobierz
Załącznik nr 6: Pobierz
Załącznik nr 7: Pobierz
Załącznik nr 8: Pobierz
Załącznik nr 9: Pobierz
Załącznik nr 10: PobierzRok 2018

Dostawa artykułów żywnościowych 2018/19

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Pobierz
Zawiadomienie o wybraniu najkorzystniejszej oferty: Pobierz
Informacja z otwarcia ofert: Pobierz
Ogłoszenie: Pobierz
Zatwierdzenie specyfikacji: Pobierz
Specyfikacja SIWZ: Pobierz
Załącznik nr 1: Pobierz
Załącznik nr 2: Pobierz
Załącznik nr 3: Pobierz
Załącznik nr 4: Pobierz
Załącznik nr 5: Pobierz
Załącznik nr 6: Pobierz


Przetarg na remont dachu na budynku administracyjnym Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja z otwarcia ofert: Informacja z otwarcia ofert
Zmiana treści załącznika nr 1 i nr 8: Ogłoszenie
Ogłoszenie: Ogłoszenie
Specyfikacja SIWZ: Specyfikacja SIWZ
Załącznik nr 1: Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2: Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3: Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4: Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5: Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6: Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 7: Załącznik nr 7 do SIWZ
Załącznik nr 8: Załącznik nr 8 - Przedmiar robót
Załącznik nr 9: Załącznik nr 9 do SIWZ
Załącznik nr 10: Załącznik nr 10 - Szczegółowa specyfikacja techniczna


Dostawa artykułów chemicznych i środków czystości w 2018/2019:

SKMBT_C35180205125900.pdf


Specyfikacja środków czystości:

Specyfikacja

Załącznik nr 1:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2:

Załącznik nr 2

Zapytanie ofertowe:

Zapytanie ofertowe


2017

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2017

Plan

 • Plan postępowań SKMBT_C35170215113500.pdf

 • rok 2017
  Dostawa artykułów żywnościowych w 2018 roku

 • Ogłoszenie Ogłoszenie
 • Specyfikacja Specyfikacja
 • Załącznik nr 1 Załącznik nr 1
 • Załączniki nr 2,3,4,5 Załączniki nr 2,3,4,5
 • Zał nr 6 Zał nr 6
 • Zatwierdzenie Zatwierdzenie
 • Informacja z ofert Informacja z ofert
 • Wynik

 • Wyniki Wyniki
 • Ogłoszenie wyników Ogłoszenie wyników


 • Przetargi archiwalne

  2017

  Remont dachu na budynku mieszkalnym 3B Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6-12 w Konstantynowie

 • SIWZ SIWZ
 • Ogłoszenie Ogłoszenie
 • Załącznik 1 Załącznik 1
 • Załącznik 2 Załącznik 2
 • Załącznik 3 Załącznik 3
 • Załącznik 4 Załącznik 4
 • Załącznik 5 Załącznik 5
 • Załącznik 6 Załącznik 6
 • Załącznik 7 - Umowa wzór Załącznik 7 - Umowa wzór
 • Załącznik 8 - Przedmiar robót Załącznik 8 - Przedmiar robót
 • Załącznik 9 Załącznik 9
 • Załącznik 10 - specyfikacja techn. Załącznik 10 - specyfikacja techn.
 • Wynik

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • 2016

  Remont pokrycia dachu na budynku mieszkalnym 3A Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6-12 w Konstantynowie

 • Ogłoszenie Ogłoszenie
 • SIWZ specyfikacja SIWZ
 • załącznik 1 załącznik 1
 • załącznik 2 załącznik 2
 • załącznik 3 załącznik 3
 • załącznik 4 załącznik 4
 • załącznik 5 załącznik 5
 • załącznik 6 załącznik 6
 • załącznik 7 załącznik 7
 • załącznik do umowy załącznik do umowy
 • załącznik 8 załącznik 8
 • załącznik 9 załącznik 9
 • Zmiany

 • Zmiana Zmiana treści SIWZ
 • Wynik

 • Wyniki Wyniki

 • Zakup samochodu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych

 • Ogłoszenie Ogłoszenie
 • SIWZ SIWZ
 • Załącznik nr 1 do siwz Formularz ofertowy
 • Załącznik nr 2 do siwz Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 • Załącznik nr 3 do siwz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • Załącznik nr 4 do siwz Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
 • Załącznik nr 5 do siwz Opis przedmiotu zamówienia
 • Załącznik nr 6 do siwz Wzór umowy

 • Dostawa artykułów żywnościowych

 • Zatwierdzenie specyfikacji zatwierdzenie_specyfikacji.pdf
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf
 • Specyfikacja spożywcze specyfikacja_spozywcze.pdf
 • Załącznik nr 1 oferta na 2016 Załącznik nr 1 oferta na 2016
 • załączniki nr 2, 3, 4, 5 załączniki nr 2, 3, 4, 5
 • Załącznik nr 6 umowa projekt Załącznik nr 6 umowa projekt
 • Wynik

 • wynik SKMBT_C35161212102700.pdf
 • wynik SKMBT_C35161212102800.pdf
 • wynik SKMBT_C35161212102801.pdf

 • 2015

  Dostawa artykułów żywnościowych w 2016 roku

 • specyfikacja specyfikacja
 • zatwierdzenie zatwierdzenie
 • załącznik nr 1 załącznik nr 1
 • załączniki nr, 2, 3, 4 i 5 załączniki nr, 2, 3, 4 i 5
 • załącznik nr 6 załącznik nr 6
 • Wynik

 • Wynik 1 Wynik 1
 • Wynik 2 Wynik 2
 • Wynik 3 Wynik 3

 • 2014

  Dostawa artykułów żywnościowych w 2015 roku

 • ogłoszenie ogłoszenie
 • specyfikacja spożywcze specyfikacja spożywcze
 • zatwierdzenie specyfikacji zatwierdzenie specyfikacji
 • załącznik 1 załącznik 1
 • załączniki 2, 3, 4 i 5 załączniki 2, 3, 4 i 5
 • załącznik 6 umowa
 • Wynik

 • Wynik 1 Wynik 1
 • Wynik 2 Wynik 2
 • Wynik 1 Wynik 1

 • 2013

  Dostawa artykułów żywnościowych w 2014 roku

 • Ogłoszenie Ogłoszenie
 • Specyfikacja Specyfikacja
 • Zatwierdzenie Zatwierdzenie
 • załącznik nr 1 oferta 2014 załącznik nr 1 oferta 2014
 • zał 2 i 3 zał 2 i 3
 • zał 4 zał 4
 • Wynik

 • Wyniki Wyniki

 • 2012

  Dostawa artykułów żywnościowych w 2013 roku

 • specyfikacja specyfikacja
 • załącznik nr 1 oferta 2013 załącznik nr 1 oferta 2013
 • zał 2 i 3 oświadczenia zał 2 i 3 oświadczenia
 • zł nr 4 umowa zł nr 4 umowa
 • Wynik

 • Wyniki Wyniki

 • 2011

  Dostawa artykułów żywnościowych w 2012 roku

 • zatwierdzenie specyfikacji Ogłoszenie w UZP
 • specyfikacja spożywcze Specyfikacja
 • załącznik 1 - oferta na 2012 Załącznik nr 1 oferta na 2012
 • załączniki 2 i 3 Załączniki 2 i 3 oświadczenia
 • załącznik nr 4 Załącznik nr 4 umowa

 •