logoDane kontaktowe

Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6-12

21 - 543 Konstantynów

tel. 83 341-41-40, 83 341-41-71, 83 341-41-72

fax. 83 341-41-40

e-mail: dpskonstantynow@poczta.onet.pl

BIP

Dyrektor

Sekretariat tel. wewn. 20

Dział Opiekuńczo - Pielęgnacyjny

Budynek A tel. wewn. 22

Budynek B tel. wewn. 47

Kierownik Działu tel. wewn. 44

Pracownik Socjalny

Budynek A tel. wewn. 52

Budynek B tel. wewn. 48

Psycholog tel. wewn. 45

Konsultant tel. wewn. 49

Dział Głównego Administratora

Główny administrator tel. wewn. 25

Szef kuchni tel. wewn. 37

Pralnia tel. wewn. 38

Terapia zajęciowa tel. wewn. 40

Dział Finansowy

Główny księgowy tel. wewn. 36

Księgowość tel. wewn. 34

Kasa tel. wewn. 35

Zamówienia publiczne tel. wewn. 33

Konta

Od 1 stycznia 2015 roku ulegają zmianie numery rachunków bankowych

BANK MILENNIUM S.A. O/Biała Podlaska

Rachunek odpłatności za pobyt w DPS: 34 1160 2202 0000 0002 7317 8770

Rachunek depozytowy mieszkańców: 54 1160 2202 0000 0002 7319 1214