logo    Wyjazd do Teatru Narodowego

    Grupa mieszkańców z Panią Dyrektor i pracownikami uczestniczyła w wyjeździe do Warszawy. W programie znalazło się: - udział we mszy świętej w kościele św. Stanisława Kostki - odwiedzenie pomnika ks. Jerzego Popiełuszki - oglądanie sztuki pt.: " Poskromienie złośnicy" Wyjazd sprawił mieszkańcom wiele przyjemności i radości. Obejrzany balet był dla wszystkich ogromną ucztą duchową. Mieszkańcy podziwiali Zamek Królewski, grób Nieznanego Żołnierza, pomnik Bohaterów Warszawy.