logo    XXX Światowy Dzień Chorego - 11.02.2022

    W dzisiejszym Dniu Chorego połączyliśmy się Mostem Modlitewnym z mieszkańcami domów pomocy społecznej.