logo  Uroczyste otwarcie pracowni tkackiej - 14.07.2021

  Dnia 14 lipca odbyło się uroczyste otwarcie pracowni tkackiej w Naszym Domu. Otwarcia dokonała Dyrektor Domu Sylwia Horodecka wraz z zaproszonymi gośćmi:
  Dyrektorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, Panią Małgorzatą Romanko,
  Zastępcą Dyrektora ROPS w Lublinie, Panią Edytą Filipczak,
  Sekretarzem Powiatu Bialskiego, Panem Sławomirem Sosnowskiego,
  Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej, Panią Małgorzatą Malczuk,
  Kierownikiem Działu Opieki nad dzieckiem i rodziną z PCPR w Białej Podlaskiej, Panią Bożeną Przybylską,
  Dyrektorem Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie, Panią Iloną Niewęgłowską,
  Kierownikiem Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego, Panią Katarzyną Litwiniuk,
  Terapeutką, Panią Joanną Szpurą,
  Instruktorką terapii zajęciowej, Panią Urszulą Litwiniuk,
  Mieszkanką Domu, Panią Jolantą Frączek

  Terapeutka Joanna Szpura oraz Instruktorka terapii zajęciowej Urszula Litwiniuk, ukończyły kurs doskonalący w zakresie tkania pereborów w Nadbużańskim Uniwersytecie Ludowym w Husince. Kurs zrealizowany został w ramach programu „Mistrz Tradycji”, który sfinansowany został przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  Pod okiem mistrzyń, Pani Stanisławy Kowalewskiej i Pani Magdaleny Papakul, uczennice nabyły umiejętności tkania pereborów, które będą przekazywać naszym podopiecznym w nowo otwartej pracowni jako jedna z form terapii.

  Zainteresowanie wśród mieszkańców jest duże, ponieważ wiele osób wspomina, że w ich domach rodzinnych tkało się na krosnach. Na pierwsze zajęcia z tkactwa zgłosiły się dwie mieszkanki wyrażając zaciekawienie tradycyjnym rzemiosłem i sztuką ludową jaką jest tkactwo.