logo    Nabycie praw do emerytury przez Edwarda - 01.12.2020

    Pan Edward, mieszkający w naszym domu już ponad 20 lat, doczekał się zasłużonej emerytury. Chcąc uczcić to wydarzenie poczęstował Panią Dyrektor, pracowników, koleżanki i kolegów tortem. Spotkanie odbyło się w skromnym gronie ze względu na panujące obostrzenia związane z pandemią COVID-19.