logo    Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie uzyskał dofinansowanie - 08.09.2020

    Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie uzyskał dofinansowanie w wysokości 529 650,00zł w ramach projektu "Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej" realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego ze środków Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.
    Bardzo dziękujemy Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Lublinie za udzielone dofinansowanie.