logo  Informacja o odwiedzianch - 01.07.2020

  Najważniejszą kwestią dla osób odpowiadających za mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie jest zapewnienie bezpiecznych warunków w tym wyjątkowo trudnym czasie. Wyniki, które osiągnęliśmy przez ten trudny, ciągle trwający czas umocniły nas w zasadności wdrożonych na początku marca obostrzeń. Staraliśmy się zagwarantować opiekę oraz zorganizować zajęcia, by zapewnić jak najwyższy komfort i zminimalizować negatywne odczucia wywołane wprowadzonymi ograniczeniami.


  Dziękuję za wyrozumiałość i współpracę rodzinom oraz godną pochwały postawę Naszych mieszkańców w tym trudnym okresie.


  Z uwagi na etapowe łagodzenie ograniczeń związanych z epidemią choroby COVID-19 i potrzebą dostosowania się funkcjonowania domów pomocy społecznej do aktualnej sytuacji epidemiologicznej rozważono umożliwienie organizowania odwiedzin, a także wyjść mieszkańców poza teren Domu oraz korzystanie z przysługującego im urlopowania. Realizowanie powyższego stosowane będzie ze wszystkimi wytycznymi służb sanitarnych, w tym szczególności zasadę dystansu społecznego oraz reżimu sanitarnego, które są zawarte w Zarządzeniu nr 13/2020.


  Z wyrazami szacunku,
  Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
  w Konstantynowie,
  Sylwia Horodecka