logo    Most Modlitewny Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej - 13.05.2020

    W dniu dzisiejszym dołączyliśmy do Mostu Modlitewnego Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej. Modliliśmy się o ustanie pandemii.