logo  Uroczyste podsumowanie projektu Termomodernizacja DPS w Konstantynowie - 13.02.2020

  Dnia 13 lutego 2020 odbyło się uroczyste podsumowanie projektu unijnego „Termomodernizacja DPS w Konstantynowie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz powiatu ze starostą bialskim, Mariuszem Filipiukiem na czele, wykonawcy prac jak i zespół projektowy.
  Na początku spotkania Pani Dyrektor Małgorzata Malczuk podziękowała wszystkim firmom, które przyczyniły się do realizacji projektu:
  - firmie „CETUS” z Łosic, która dokonała remontu budynków mieszkalnych 3A i 3B, budynku kuchni z pralnią i kaplicy,
  - firmie „LEBART” z Białej Podlaskiej, która wykonała prace remontowe kotłowni wraz z wymianą kotłów i instalacją pompy ciepła,
  - firmie „EKOSERWIS BP” z Białej Podlaskiej za wdrożenie inteligentnego systemu pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynku,
  - firmie „INVESTCOM” pełniącej funkcję Inspektora Nadzoru.
  Następnie, tuż po przemówieniach starosty, wykonawców prac, mieszkańców Domu, nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi, po którym oprowadzono zaproszonych gości po budynkach i pokojach mieszkańców, kotłowni i kaplicy. Na koniec przedstawiono krótką prezentację podsumowującą cały projekt.