logo  Próbna ewakuacja pawilonu mieszkalnego 3B - 14.11.2019

  14 listopada w naszym Domu odbyła się próbna ewakuacja pawilonu mieszkalnego 3B, nad którą czuwała Państwowa Straż Pożarna z Białej Podlaskiej. Ćwiczenia rozpoczęły się o godzinie 10:00 i były prowadzone przez pracowników Domu, a po kilku minutach do akcji włączyli się strażacy. Po zakończeniu ewakuacji dowódca PSP w obecności pracowników DPS podsumował całą akcję, a następnie w stołówce Domu odbyła się pogadanka dla mieszkańców naszej placówki prowadzona przez członka PSP. Dotyczyła ona najistotniejszych rzeczy zapobiegających pożarom, m.in.
  - palenia papierosów w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
  - niewłaściwego używania ognia,
  - zasad bezpieczeństwa w Domu Pomocy Społecznej,
  - zagrożenia wynikającego z rzucania niedopałków papierosów na trawę w okresie letnim,
  - prawidłowego zachowania podczas alarmu pożarowego.
  Następnie pracownicy i zastęp Straży pożarnej udali się do budynków mieszkalnych, aby zobaczyć rozmieszczenie pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych.