logo  Uroczysty Jubileusz 20-lecia naszego Domu Pomocy Społecznej - 16.10.2019

  Dnia 16 października 2019r. Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie obchodził jubileusz 20 – lecia swojego funkcjonowania. Dom powstawał w latach 1996-1998, a jego otwarcie nastąpiło z chwilą przyjęcia pierwszej mieszkanki w 1999r. Dnia 30 grudnia 2005r. Wojewoda Lubelski wydał decyzję zezwalającą na prowadzenie Domu na czas nieokreślony. W ciągu tego okresu, działania Domu były skoncentrowane na podnoszeniu standardu usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających. Wzrastało zapotrzebowanie na świadczone usługi czego efektem było zwiększenie miejsc statutowych ze 108 do 115.


  Obchody jubileuszu rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w Kaplicy Domu, którą celebrował ksiądz kapelan Sławomir Groszek.  Zaszczytem i radością dla społeczności Domu była obecność wielu wspaniałych gości. Wśród przybyłych byli między innymi: Ksiądz proboszcz Waldemar Tkaczuk, który pełnił posługę duszpasterską w Domu Pomocy przez ostatnie 10 lat, Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Warszawie Pani Krystyna Wyrwicka, Wicewojewoda Lubelski Pan Robert Gmitruczuk. Nie mogło zabraknąć gospodarza powiatu Starosty Bialskiego Pana Mariusza Filipiuka, któremu serdecznie dziękujemy za współpracę i pomoc w rozwiązywaniu problemów, akceptację podejmowanych działań oraz dostrzeganie potrzeb ludzi oczekujących wsparcia. Witaliśmy również byłego Starostę Bialskiego, Pana Tadeusza Łazowskiego, Członka Zarządu Powiatu Bialskiego Pana Radosława Sebastianiuka, Kierownika Filii Urzędu Marszałkowskiego w Białej Podlaskiej Pana Dariusza Litwiniuka, Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w Lublinie Pana Albina Mazurka, oraz Skarbnika Powiatu Panią Krystynę Laszuk. Swoją obecnością zaszczyciła nas również Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej wraz ze swoimi pracownikami Pani Halina Mincewicz, która włożyła ogrom pracy w stworzenie i rozwój Domu. Bardzo miło było nam gościć byłą Dyrektor Domu Panią Zofię Król i byłą Panią Wójt Stanisławę Celińską oraz obecnego Wójta Gminy Konstantynów Pana Romualda Murawskiego wraz ze współpracownikami. Witaliśmy Dyrektorów i przedstawicieli z zaprzyjaźnionych Domów Pomocy i placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz współpracujących z Domem lekarzy specjalistów, dziękując im za serdeczną współpracę. Naszymi gośćmi była również delegacja z Francji, a także wolontariusze i przedstawiciele rodzin mieszkańców.

  Podczas obchodów jubileuszu wyświetlony został film przygotowany przez pracowników, pokazujący historię Domu i jego mieszkańców na przestrzeni 20 lat istnienia.

  W trakcie uroczystości, za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odznaczono 10 pracowników Medalami za Długoletnią Służbę. Medale wręczył Pan Robert Gmitruczuk wicewojewoda lubelski. Złote Medale otrzymały: Małgorzata Malczuk, Joanna Kamińska, Małgorzata Szpura i Justyna Iwaniuk. Srebrnymi Medalami zostały odznaczone: Sylwia Horodecka, Iwona Moskaluk, Katarzyna Litwiniuk, natomiast Medale Brązowe otrzymali: Joanna Szpura, Marta Gomoła Kamińska i Andrzej Benedyczuk.  Starosta Bialski uhonorował Medalami „Zasłużony dla Powiatu Bialskiego” 5 pracowników, wręczył również kilkunastu osobom wyróżnienia.

  Grupa teatralno-wokalna „Zacisze” złożona z mieszkańców, pod okiem opiekunów przygotowała przedstawienie pt.: „Dawniej to były randki”. W bardzo zabawny sposób przypomniała jak dawniej przeżywano pierwsze miłostki, zaloty i swaty.

  Dyrektor Domu Pani Małgorzata Malczuk wręczyła dyplomy i upominki mieszkańcom, którzy ze szczególnym zaangażowaniem udzielają się w działania Domu, reprezentując Dom na wszelkich imprezach integracyjnych.

  Dyrektor Domu Pani Małgorzata Malczuk wręczyła dyplomy i upominki mieszkańcom, którzy ze szczególnym zaangażowaniem udzielają się w działania Domu, reprezentując Dom na wszelkich imprezach integracyjnych.  Wypowiedzi gości.

  Goście z Francji zwiedzili Dom.

  Po części oficjalnej odbyła się zabawa taneczna dla mieszkańców. Przygotowano również specjalny jubileuszowy tort.