logo    Spotkanie z inspektorem ds. BHP i ppoż. - 02.08.2019

    Dnia 2 sierpnia odbyło się spotkanie z inspektorem ds. BHP i ppoż. na temat ochrony przeciwpożarowej obowiązującej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie. Na spotkaniu omówiono zasady zapobiegania powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów na stanowisku pracy i terenie obiektu, postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego miejsca zagrożenia. Na zewnątrz obiektów odbyły się również zajęcia praktyczne z posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i urządzeniami ppoż. na stanowisku pracy.