logo    Rozstrzygnięcie konkursu na kartkę wielkanocną - 16.05.2019

    Rozstrzygnęliśmy konkurs na kartkę wielkanocną. Mieszkańcy wykonali kartki różnymi technikami, w tym, po raz pierwszy, przy użyciu komputera w jednej z najnowszych pracowni - pracowni komputerowej.