logo  Uroczyste podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych (Termomodernizacja DPS w Konstantynowie) - 17.04.2019

  Dnia 17 kwietnia 2019 roku nastąpiło podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą TERMOMODERNIZACJA DPS W KONSTANTYNOWIE – roboty remontowe i renowacyjne, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w latach 2014 – 2020.

  Głównym celem projektu jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz racjonalne wykorzystanie energii, co bezpośrednio przełoży się na poprawę warunków oraz komfortu mieszkania w Naszym Domu, poprawę wyglądu wizualnego budynków, niższych kosztów ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody użytkowej, a także zmniejszenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko zewnętrzne.

  Dzisiaj również przekazany został plac budowy firmie Cetus. W spotkaniu udział wzięli:
  - Mariusz Filipiuk – starosta bialski,
  - Małgorzata Malczuk – Dyrektor DPS w Konstantynowie,
  - Waldemar Malesa – prezes firmy Investcom w Bialej Podlaskiej,
  - Bolesław Koral – wiceprezes firmy Investcom,
  przedstawiciele firmy Cetus z Łosic:
  - Wiesław Kot – prezes zarządu firmy, a jednocześnie kierownik budowy,
  - Bartosz Kot – prokurent firmy.
  Przy podpisaniu umowy obecni byli członkowie zespołu projektowego z koordynatorem projektu, Panią Katarzyną Jaroszewicz oraz licznie zgromadzeni pracownicy i pensjonariusze Domu.