logo    Dzień Papieski w naszym Domu - październik 2018

    Tegoroczny Dzień Papieski pod hasłem „Promieniowanie Ojcostwa” upamiętniliśmy uroczystym spotkaniem w kaplicy Domu. Społeczność naszego Domu przygotowała montaż słowno-muzyczny poświęcony świętemu Janowi Pawłowi II. Recytowane były fragmenty z dramatu Karola Wojtyły pod nazwą „Promieniowanie ojcostwa”, a także śpiewane pieśni religijne. Uwiecznieniem spotkania była wspólna modlitwa litanią do św. Jana Pawła II oraz Koronką do Miłosierdzia Bożego. W naszej uroczystości wzięli udział zaproszeni goście - ks. Adam, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Konstantynowie z panią kierownik wraz z pracownikami oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy, pracownicy, dyrekcja Domu. Pożegnaliśmy się śpiewając ulubioną pieśń świętego Papieża Polaka „Barka”.