logo  Wizytacja gości z Francji - 13-14.06.2018  Wizytacja Gości z Francji w DPS w Konstantynowie.

  W dniach 13-14.06.2018r. gościliśmy w naszym Domu ośmioosobową delegację z Francji.
  W dniu 13.06.2018r. Goście wizytowali nasz Dom. Wcześniej odbyło się spotkanie przy filiżance kawy z Dyrektorem Domu, Kierownikami, Pracownikami poszczególnych działów w celu wymiany doświadczeń. Delegacja z Francji zapoznała się z warunkami bytowymi Pensjonariuszy Domu, działalnością kulturalno-oświatową i terapeutyczną. Goście z Francji mieli możliwość obserwowania pracy personelu opiekuńczo-terapeutycznego, kuchni i pralni.
  Wśród mieszkańców spotkali się z ogromną gościnnością i serdecznością.
  Następnego dnia Goście aktywnie uczestniczyli w Pikniku Integracyjnym pod hasłem „Słońce jest w każdym z nas” zorganizowanym przez Mieszkańców i Pracowników. Pobyt delegacji z Francji w naszym Domu zakończył się uroczystą kolacją, na której każdy otrzymał pamiątkowy podarunek wykonany przez Mieszkańców na terapii.