logo

Klauzula RODO

Witamy na stronie

Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie jest jednostką organizacyjną Powiatu Bialskiego, zapewniającą całodobową opiekę dla 115 osób przewlekle psychicznie chorych. Dom wpisany jest do rejestru domów pomocy społecznej Wojewody Lubelskiego pod pozycją Nr 42 i posiada zezwolenie od 30 grudnia 2005 roku na czas nieokreślony.
Bazę lokalową Domu stanowi pięć wolnostojących budynków tj. dwa budynki mieszkalne, budynek kuchni i pralni, budynek administracyjny oraz pro - morte z kaplicą. Teren wokół jest ogrodzony, zagospodarowany ciągami pieszo - jezdnymi, parkingami, trawnikami oraz ogródkami kwiatowymi. Całość wybudowana w latach 1996 - 1998 z przeznaczeniem na potrzeby domu pomocy społecznej.
Zapewniamy bardzo dobre warunki mieszkaniowe.
Nasi mieszkańcy mieszkają w pokojach 2-osobowych z łazienkami, z pełnym umeblowaniem i telewizorem. Dla bezpieczeństwa mieszkańców pokoje wyposażone w sygnalizację przyzywową i sygnalizację pożaru.
Mieszkańcy naszego Domu otrzymują fachową pomoc ze strony lekarza, psychologa, pielęgniarek, opiekunów, rehabilitantów i instruktorów terapii zajęciowej.
Nowoczesna i wygodna baza lokalowa sprzyja rozwijaniu różnych form terapii zajęciowej.
Posiadamy pracownie terapii zajęciowej stosownie do zainteresowań i predyspozycji mieszkańców:
- pracownia rękodzieła artystycznego,
- pracownia gospodarstwa domowego,
- pracownia stolarska i robót w drewnie,
- pracownia florystyczna.
Do dyspozycji mieszkańców jest kaplica, biblioteka z czytelnią, świetlica, kawiarnia, salon fryzjerski.
W Domu działa zespół śpiewaczy i teatralny, uświetniający okolicznościowe imprezy.
Osoby ubiegające się o umieszczenie w naszym Domu, bądź ich opiekunowie powinni zwrócić się do ośrodka pomocy społecznej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Umieszczenie odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej gminy kierującej do domu pomocy społecznej i ustalającej odpłatność za pobyt oraz decyzji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej, przyznającej miejsce u nas.
Pobyt w Domu jest odpłatny, a jego wysokość ustalana jest na dany rok i publikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewody Lubelskiego. Koszt utrzymania mieszkańca w Naszym Domu od 1 lutego 2024 roku wynosi 5870,00 zł opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 26 stycznia 2024 roku pozycja 773.


1

Zapraszamy na nasz fanpage na Facebooku!
1
[klik]logo Europejskiego Funduszu Społecznego

Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie uzyskał dofinansowanie w wysokości 81 559,44zł w ramach projektu "Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej"


Oferujemy wideokonferencje z podopiecznymi rodzinom.
Proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi poszczególnych budynków mieszkalnych, aby zorganizować spotkanie.
Wideokonferencja jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-11:00 oraz 14:00-15:00.
Serdecznie zapraszamy!

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
w Konstantynowie
Sylwia HorodeckaAdres komunikatora Skype do wideokonferencji:

dpskonstantynownb2@outlook.com


maj 2021 r.


plakat projektu
logo Europejskiego Funduszu Społecznego

Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie uzyskał dofinansowanie w wysokości 529 650,00zł w ramach projektu "Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej" realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego ze środków Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

Bardzo dziękujemy Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Lublinie za udzielone dofinansowanie.


INFORMACJA


24 marca 2021 r.

Z uwagi na obniżającą się liczbę zachorowań na COVID-19 i rosnącą liczbę osób zaszczepionych, istnieje możliwość odwiedzin i przepustek mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie.

Zwracamy się z prośbą o telefoniczne uzgadnianie terminu i formę kontaktu z mieszkańcem, Dyrektorem Domu, Pracownikami socjalnymi.

Wszelkie kontakty z mieszkańcami muszą odbywać się przy bezwzględnym przestrzeganiu reżimu sanitarnego i stosowania zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas epidemii koronawirusa.

Możliwość odwiedzin i wyjazdów mieszkańców jest uzależniona od sytuacji epidemicznej na naszym terenie.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
w Konstantynowie,
Sylwia Horodecka
29 października 2020 r.

Ze względu na duży skok ilości zachorowań na COVID-19 w naszym kraju, w celu zapewnienia należytego bezpieczeństwa naszych podopiecznych wprowadza się z dniem 29 października 2020 roku zakaz odwiedzin i wydawania przepustek do odwołania

Zachęcamy do korzystania z wideokonferencji za pomocą komunikatora Skype lub rozmów telefonicznych w celu kontaktu z naszymi podopiecznymi.


Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
w Konstantynowie,
Sylwia Horodecka
5 października 2020 r.

Mając na względzie obecną sytuacją epidemiczną w naszym kraju i konieczność zapobiegania powstawania nowych ognisk zakażeń wirusem SARS-CoV-2, w celu zapewnienia należytego bezpieczeństwa naszych mieszkańców, którzy są szczególnie narażeni na poważne konsekwencje zdrowotne wprowadza się z dniem 5 października 2020 roku zakaz odwiedzin i wydawania przepustek do 31 października 2020 roku.

Zachęcamy do korzystania z wideokonferencji za pomocą komunikatora Skype lub rozmów telefonicznych w celu kontaktu z naszymi podopiecznymi.


Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
w Konstantynowie,
Sylwia Horodecka
1 lipca 2020 r.

Najważniejszą kwestią dla osób odpowiadających za mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie jest zapewnienie bezpiecznych warunków w tym wyjątkowo trudnym czasie. Wyniki, które osiągnęliśmy przez ten trudny, ciągle trwający czas umocniły nas w zasadności wdrożonych na początku marca obostrzeń. Staraliśmy się zagwarantować opiekę oraz zorganizować zajęcia, by zapewnić jak najwyższy komfort i zminimalizować negatywne odczucia wywołane wprowadzonymi ograniczeniami.


Dziękuję za wyrozumiałość i współpracę rodzinom oraz godną pochwały postawę Naszych mieszkańców w tym trudnym okresie.


Z uwagi na etapowe łagodzenie ograniczeń związanych z epidemią choroby COVID-19 i potrzebą dostosowania się funkcjonowania domów pomocy społecznej do aktualnej sytuacji epidemiologicznej rozważono umożliwienie organizowania odwiedzin, a także wyjść mieszkańców poza teren Domu oraz korzystanie z przysługującego im urlopowania. Realizowanie powyższego stosowane będzie ze wszystkimi wytycznymi służb sanitarnych, w tym szczególności zasadę dystansu społecznego oraz reżimu sanitarnego, które są zawarte w Zarządzeniu nr 13/2020.


Z wyrazami szacunku,
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
w Konstantynowie,
Sylwia HorodeckaPodziękowania

1 2
3 5
4 3 3 3