logo

Klauzula RODO

Witamy na stronie

Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie jest jednostką organizacyjną Powiatu Bialskiego, zapewniającą całodobową opiekę dla 115 osób przewlekle psychicznie chorych. Dom wpisany jest do rejestru domów pomocy społecznej Wojewody Lubelskiego pod pozycją Nr 42 i posiada zezwolenie od 30 grudnia 2005 roku na czas nieokreślony.
Bazę lokalową Domu stanowi pięć wolnostojących budynków tj. dwa budynki mieszkalne, budynek kuchni i pralni, budynek administracyjny oraz pro - morte z kaplicą. Teren wokół jest ogrodzony, zagospodarowany ciągami pieszo - jezdnymi, parkingami, trawnikami oraz ogródkami kwiatowymi. Całość wybudowana w latach 1996 - 1998 z przeznaczeniem na potrzeby domu pomocy społecznej.
Zapewniamy bardzo dobre warunki mieszkaniowe.
Nasi mieszkańcy mieszkają w pokojach 2-osobowych z łazienkami, z pełnym umeblowaniem i telewizorem. Dla bezpieczeństwa mieszkańców pokoje wyposażone w sygnalizację przyzywową i sygnalizację pożaru.
Mieszkańcy naszego Domu otrzymują fachową pomoc ze strony lekarza, psychologa, pielęgniarek, opiekunów, rehabilitantów i instruktorów terapii zajęciowej.
Nowoczesna i wygodna baza lokalowa sprzyja rozwijaniu różnych form terapii zajęciowej.
Posiadamy pracownie terapii zajęciowej stosownie do zainteresowań i predyspozycji mieszkańców:
- pracownia rękodzieła artystycznego,
- pracownia gospodarstwa domowego,
- pracownia stolarska i robót w drewnie,
- pracownia florystyczna.
Do dyspozycji mieszkańców jest kaplica, biblioteka z czytelnią, świetlica, kawiarnia, salon fryzjerski.
W Domu działa zespół śpiewaczy i teatralny, uświetniający okolicznościowe imprezy.
Osoby ubiegające się o umieszczenie w naszym Domu, bądź ich opiekunowie powinni zwrócić się do ośrodka pomocy społecznej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Umieszczenie odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej gminy kierującej do domu pomocy społecznej i ustalającej odpłatność za pobyt oraz decyzji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej, przyznającej miejsce u nas.
Pobyt w Domu jest odpłatny, a jego wysokość ustalana jest na dany rok i publikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewody Lubelskiego. Koszt utrzymania mieszkańca w Naszym Domu od 1 lutego 2019 roku wynosi 3391,00 zł opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 29 stycznia 2019 roku pozycja 785.Podziękowania

1 2
3 5
4 3